top of page

Programma4Pc Privacybeleid

Dit PROGRAM4PC-privacybeleid (dit "Privacybeleid") beschrijft privacypraktijken in verband met alle producten, diensten en websites die worden aangeboden door PROGRAM4PC INC.

DOOR VIA DEZE WEBSITE PERSOONLIJKE INFORMATIE IN TE DIENEN AAN PROGRAM4PC, GAAT U AKKOORD MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN, OVERDRACHTEN, VERWERKEN EN OPENBAARMAKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ZOALS BESCHREVEN IN DIT ONLINE PRIVACYBELEID.

 

Algemene verklaring

PROGRAM4PC respecteert uw recht op privacy volledig en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan PROGRAM4PC verstrekt, zal worden behandeld met de juiste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid.

 

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

PROGRAM4PC verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website of in verband met enige andere dienst, behalve informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen, een product bij ons te kopen, een product van ons te downloaden of door uw product bij ons te registreren of door ons online feedbackformulier te gebruiken). Wanneer u een product van PROGRAM4PC koopt, kunnen we informatie verzamelen, waaronder uw contactgegevens en creditcardgegevens. Houd er rekening mee dat creditcardgegevens door ons of onze factureringsprovider kunnen worden bewaard als een aantekening van elke transactie die we met u aangaan. 
Informatie die u verstrekt, wordt door PROGRAM4PC alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft verstrekt en zal niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve informatie die aan ons is verstrekt tijdens het aankoopproces en die kan worden verstrekt aan onze online factureringsprovider en onze bankinstelling om de aankoop mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat de overdracht van informatie door ons aan dergelijke derden een overdracht van die informatie naar landen buiten de VS of de EU kan inhouden.
 
Als PROGRAM4PC uw e-mailadres heeft, kunnen we per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over productupdates, u te abonneren op onze nieuwsbrief of u PROGRAM4PC of producten van derden aan te bieden. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze e-mails. PROGRAM4PC kan ook contact met u opnemen met betrekking tot vragen van klantenondersteuning die u indient.
 
Uw persoonlijke gegevens kunnen ook anoniem zijn en worden gebruikt voor statistische doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld (of waarmee u vervolgens hebt ingestemd) of voor andere legitieme doeleinden (zoals naleving van de regelgeving), of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

Uw rechten met betrekking tot gegevens geleverd aan PROGRAM4Pc

U hebt het recht om een kopie te krijgen van alle persoonlijke gegevens die u mogelijk aan PROGRAM4PC hebt verstrekt in verband met een dienst. Om dit recht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen via onze website.
U hebt ook het recht om eventuele onjuiste informatie te laten corrigeren. Als u ontdekt dat PROGRAM4PC onjuiste informatie over u bevat, heeft u het recht om PROGRAM4PC op te dragen die informatie te corrigeren. Een dergelijke instructie moet via e-mail gebeuren.
In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om verwijdering van gegevens die u aan PROGRAM4PC hebt verstrekt. Om dit recht uit te oefenen, wordt over het algemeen van u verwacht dat u een overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming constateert in de manier waarop PROGRAM4PC de betreffende gegevens verwerkt. Houd er rekening mee dat PROGRAM4PC van tijd tot tijd gegevens over u of andere personen kan verwijderen wanneer PROGRAM4PC dit gepast acht.

 

Verzameling en gebruik van technische informatie

Technische details in verband met bezoeken aan onze website kunnen door ons of een derde partij worden vastgelegd voor onze statistische doeleinden en kunnen ook door onze online factureringsprovider worden gebruikt om de aankoopprijs te bepalen tijdens het aankoopproces. Er wordt geen informatie (afgezien van productaankoopinformatie) verzameld die door ons kan worden gebruikt om websitebezoekers te identificeren. De geregistreerde technische details zijn beperkt tot de volgende soorten informatie:

  • het Internet Protocol-adres of gateway van de webserver van de bezoeker

  • het vorige website-adres van waaruit de bezoeker ons heeft bereikt

  • clickstream-gegevens die het verkeer van bezoekers rond deze website weergeven (bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade documenten)

  • het type webbrowser dat door de bezoeker wordt gebruikt

  • het besturingssysteem van de computer van de bezoeker

  • de schermresolutie van de computermonitor van de bezoeker

Door onze gegevens aan te vullen, helpt deze informatie ons dingen te leren zoals welke pagina's het aantrekkelijkst zijn voor onze bezoekers, welke van onze producten onze klanten het meest interesseren en wat voor soort aanbiedingen onze klanten graag zien. Wanneer een derde partij namens ons informatie registreert, bepalen wij hoe die gegevens wel en niet mogen worden gebruikt.

PROGRAM4PC zal geen poging doen om individuele bezoekers te identificeren of de hierboven vermelde technische details aan een persoon te koppelen. Het is het beleid van PROGRAM4PC om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele websitebezoekers nooit aan derden bekend te maken (met uitzondering van derden die ons diensten verlenen en die dergelijke gegevens namens ons kunnen vastleggen en die in dit verband gebonden is aan vertrouwelijkheidsbepalingen) , tenzij wettelijk verplicht of toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken.
De technische informatie wordt alleen gebruikt door PROGRAM4PC en alleen voor statistische en andere administratieve doeleinden. Houd er rekening mee dat technische details, die we niet kunnen associëren met een identificeerbare persoon, geen "persoonlijke informatie" vormen (persoonlijke informatie is informatie over u die persoonlijk identificeerbaar is, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, en dat is niet anderszins openbaar beschikbaar).

 

Andere websites

PROGRAM4PC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites die vanaf deze website toegankelijk zijn via externe links. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. 
Neem een paar minuten de tijd om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring te lezen die op elke website die u bezoekt, zijn geplaatst.

 

Beschermde materialen

Houd er rekening mee dat PROGRAM4PC-programma's u niet toestaan om beveiligd materiaal te kopiëren en alleen voor persoonlijk gebruik mogen worden gebruikt om een enkele reservekopie te maken. U mag deze software gebruiken bij het kopiëren van materiaal waarop u het auteursrecht bezit of waarvoor u toestemming hebt gekregen om te kopiëren van de eigenaar van het auteursrecht.

 

Wijzigingen in dit beleid

Houd er rekening mee dat PROGRAM4PC dit beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen door de herziene versie van dit privacybeleid op de PROGRAM4PC-website te plaatsen.

bottom of page