top of page

Polityka prywatności Program4Pc

Niniejsza Polityka prywatności PROGRAM4PC (niniejsza „Polityka prywatności”) opisuje praktyki dotyczące prywatności w związku ze wszystkimi produktami, usługami i witrynami internetowymi oferowanymi przez PROGRAM4PC INC.

PRZESYŁAJĄC DANE OSOBOWE PROGRAM4PC ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE, PRZESYŁANIE, PRZETWARZANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z OPISEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ONLINE.

 

Ogólne zestawienie

PROGRAM4PC w pełni szanuje Twoje prawo do prywatności i nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie dane osobowe, które przekażesz PROGRAM4PC, będą traktowane z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa i poufności.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

PROGRAM4PC nie gromadzi żadnych danych osobowych o Tobie na tej stronie internetowej ani w związku z jakąkolwiek inną usługą, z wyjątkiem informacji, które dobrowolnie dobrowolnie podałeś (na przykład wysyłając do nas e-mail, kupując od nas produkt, pobierając od nas produkt lub rejestrując u nas swój produkt lub korzystając z naszego internetowego formularza zwrotnego). Kiedy kupujesz produkt od PROGRAM4PC, możemy zbierać informacje, w tym Twoje dane kontaktowe i dane karty kredytowej. Należy pamiętać, że informacje o karcie kredytowej mogą być przechowywane przez nas lub naszego dostawcę usług rozliczeniowych jako zapis każdej transakcji, którą przeprowadzamy z Tobą. 
Informacje, które podajesz, są wykorzystywane przez PROGRAM4PC wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je podałeś i nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem informacji dostarczonych nam podczas procesu zakupu, które mogą zostać przekazane naszemu dostawcy rozliczeń online i naszemu instytucji bankowej w celu umożliwienia przetworzenia zakupu. Należy pamiętać, że przekazywanie przez nas informacji takim stronom trzecim może wiązać się z przekazaniem tych informacji do krajów poza USA lub UE.
 
Jeśli PROGRAM4PC ma Twój adres e-mail, możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, aby poinformować Cię o aktualizacjach produktów, zapisać się do naszego biuletynu lub zaoferować PROGRAM4PC lub produkty stron trzecich. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie. PROGRAM4PC może również kontaktować się z Tobą w związku ze składanymi przez Ciebie zapytaniami do działu obsługi klienta.
 
Twoje dane osobowe mogą być również anonimowe i wykorzystywane do celów statystycznych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak potrzebujemy ich do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane (lub na które wyraziłeś później zgodę) lub do innych uzasadnionych celów (takich jak zgodność z przepisami) lub zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Twoje prawa dotyczące danych dostarczanych do PROGRAM4Pc

Masz prawo otrzymać kopię wszelkich danych osobowych, które dostarczyłeś PROGRAM4PC w związku z jakąkolwiek usługą. Aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Masz również prawo do poprawienia wszelkich niedokładnych informacji. Jeśli odkryjesz, że PROGRAM4PC zawiera niedokładne informacje o Tobie, masz prawo poinstruować PROGRAM4PC, aby poprawił te informacje. Dyspozycja taka musi być przekazana e-mailem.
W pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia danych, które dostarczyłeś PROGRAM4PC. Aby skorzystać z tego prawa, zazwyczaj oczekuje się, że wykryjesz pewne naruszenia prawa o ochronie danych w sposobie, w jaki PROGRAM4PC przetwarza odnośne dane. Należy pamiętać, że PROGRAM4PC może od czasu do czasu usuwać dane, które posiada o Tobie lub innych osobach, jeśli PROGRAM4PC uzna to za stosowne.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji technicznych

Szczegóły techniczne w związku z wizytami na naszej stronie internetowej mogą być rejestrowane przez nas lub osobę trzecią do naszych celów statystycznych, a także mogą być wykorzystywane przez naszego dostawcę usług rozliczeniowych online w celu ustalenia ceny zakupu podczas procesu zakupu. Nie zbieramy żadnych informacji (oprócz informacji o zakupie produktu), które mogłyby być wykorzystane przez nas do identyfikacji odwiedzających witrynę. Rejestrowane szczegóły techniczne ograniczają się do następujących rodzajów informacji:

  • adres protokołu internetowego lub brama serwera WWW odwiedzającego;

  • poprzedni adres strony internetowej, z której odwiedzający do nas trafił

  • dane o strumieniu kliknięć, które pokazują ruch odwiedzających na tej stronie internetowej (na przykład odwiedzane strony i pobrane dokumenty)

  • rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający;

  • system operacyjny komputera odwiedzającego,

  • rozdzielczość ekranu monitora komputera odwiedzającego;

Uzupełniając nasze dane, informacje te pomagają nam dowiedzieć się, jakie strony są najbardziej atrakcyjne dla naszych gości, które z naszych produktów najbardziej interesują naszych klientów i jakie oferty lubią oglądać nasi klienci. Jeśli strona trzecia rejestruje informacje w naszym imieniu, kontrolujemy, w jaki sposób te dane mogą i nie mogą być wykorzystywane.

PROGRAM4PC nie podejmie żadnych prób identyfikacji poszczególnych odwiedzających ani kojarzenia wymienionych powyżej szczegółów technicznych z jakąkolwiek osobą. Zasadą PROGRAM4PC jest, aby nigdy nie ujawniać takich informacji technicznych dotyczących poszczególnych odwiedzających witrynę osobom trzecim (z wyjątkiem osób trzecich świadczących nam usługi, które mogą rejestrować takie dane w naszym imieniu i które są związane postanowieniami dotyczącymi poufności w tym zakresie) , chyba że ujawnienie takich informacji jest wymagane lub dozwolone na mocy przepisów prawa.
Informacje techniczne będą wykorzystywane wyłącznie przez PROGRAM4PC i wyłącznie do celów statystycznych i innych celów administracyjnych. Należy pamiętać, że szczegóły techniczne, których nie możemy powiązać z żadną możliwą do zidentyfikowania osobą, nie stanowią „danych osobowych” (dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, które są niedostępne w inny sposób publicznie dostępne).

 

Inne strony internetowe

PROGRAM4PC nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności innych stron internetowych dostępnych z tej strony za pośrednictwem linków zewnętrznych. Te inne strony internetowe mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na Twoim komputerze, gromadzić dane lub żądać od Ciebie danych osobowych. Wszelkie linki zewnętrzne do innych stron internetowych są wyraźnie identyfikowalne jako takie. 
Poświęć kilka minut na zapoznanie się z warunkami użytkowania i oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonymi w każdej odwiedzanej witrynie.

 

Chronione materiały

Należy pamiętać, że programy PROGRAM4PC nie pozwalają na kopiowanie materiałów chronionych i służą do tworzenia pojedynczej kopii zapasowej wyłącznie do użytku osobistego. Możesz używać tego oprogramowania do kopiowania materiałów, do których posiadasz prawa autorskie lub uzyskałeś pozwolenie na kopiowanie od właściciela praw autorskich.

 

Zmiany w niniejszej Polityce

Należy pamiętać, że PROGRAM4PC może zmienić tę politykę w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, publikując poprawioną wersję niniejszej Polityki prywatności na stronie PROGRAM4PC.

bottom of page