top of page
Pastel Swirl

Jak przyciąć obraz?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor zdjęć i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor zdjęć i kliknij Edytuj zdjęcie

photo-editor-edit-photo.png

3.  Otwórz plik obrazu

photo-editor-open-file.png

4.  Kliknij przycisk Przytnij

photo-editor-select-crop.jpg

4.  Przeciągnij uchwyt przycinania, aby przyciąć go z boku

photo-editor-crop.jpg

4.  Zapisz zmiany

photo-editor-crop-save.jpg

Otóż to!

photo-editor.png
Edytor zdjęć
  • Edytuj, dostosuj, przytnij, zmień rozmiar i efekty.

  • Twórz animowane pliki GIF z filmów i zdjęć.

  • Konwertuj, zmieniaj rozmiar i zmieniaj nazwy zdjęć.

  • Twórz niestandardowe pokazy slajdów wideo.

  • Przechwytywanie z ekranu.

  • Pobierz obraz z wideo.

  • i rób więcej.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page