top of page
Pastel Swirl

Jak zastosować efekty w pliku audio?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor audio  i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor audio i kliknij przycisk „Edytuj dźwięk”

audio-editor-edit-audio.png

3.  Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć pliki audio

audio-editor-editor-open.png

4.  Ustaw obszar zastosowania efektu

Jeśli nie wybierzesz żadnej części dźwięku, efekty zostaną zastosowane do całego pliku audio.

audio-editor-editor-select.png

5.  Wybierz efekt audio i dostosuj jego właściwości

audio-editor-editor-effects.png

6.  Zapisz zmiany

audio-editor-editor-save.png

Otóż to!

A to wszystko o używaniu oprogramowania Program4Pc Audio Editor do nakładania efektów na plik audio!

dj-audio-editor.png
Edytor audio
  • Z łatwością stosuj różne filtry i efekty.

  • Manipuluj i edytuj pliki audio.

  • Wycinaj, łącz, dziel, przycinaj i miksuj pliki audio.

  • Nagrywaj głosy, muzykę i dźwięk.

  • Wyodrębnij dźwięk z formatu wideo.

  • Edytuj znaczniki audio i aktualizuj informacje o utworach.

  • Najlepsze profesjonalne oprogramowanie do edycji dźwięku.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page