top of page

מדיניות הפרטיות של Program4Pc

מדיניות הפרטיות הזו של PROGRAM4PC ("מדיניות הפרטיות הזו") מתארת נהלי פרטיות בקשר עם כל המוצרים, השירותים ואתרי האינטרנט המוצעים על ידי PROGRAM4PC INC.

על ידי שליחת מידע אישי ל-PROGRAM4PC דרך אתר אינטרנט זה, אתה מסכים לאיסוף, שימוש, העברה, תהליך וחשיפה של המידע האישי שלך כמתואר במדיניות פרטיות מקוונת זו.

 

משפט כללי

PROGRAM4PC מכבדת במלואה את זכותך לפרטיות, ולא תאסוף כל מידע אישי עליך ללא רשותך הברורה. כל מידע אישי שאתה מנדב ל-PROGRAM4PC יטופל בסטנדרטים המתאימים של אבטחה וסודיות.

 

איסוף ושימוש במידע אישי

PROGRAM4PC אינה אוספת מידע אישי אודותיך באתר זה או בקשר עם כל שירות אחר, מלבד מידע שאתה מנדב (למשל על ידי שליחת דואר אלקטרוני, על ידי רכישת מוצר מאיתנו, על ידי הורדת מוצר מאיתנו, או על ידי רישום המוצר שלך אצלנו, או על ידי שימוש בטופס המשוב המקוון שלנו). כאשר אתה רוכש מוצר מ-PROGRAM4PC, אנו עשויים לאסוף מידע כולל פרטי ההתקשרות שלך ופרטי כרטיס האשראי שלך. שים לב שפרטי כרטיס האשראי עשויים להישמר על ידינו או על ידי ספק החיוב שלנו כתיעוד של כל עסקה שאנו מבצעים איתך. 
המידע שאתה מספק משמש על ידי PROGRAM4PC רק בהתאם למטרה שלשמה סיפקת אותו ולא יהפוך לזמין לצדדים שלישיים, מלבד מידע שנמסר לנו במהלך תהליך הרכישה שעשוי להימסר לספק החיוב המקוון שלנו ולנו מוסד בנקאי כדי לאפשר את עיבוד הרכישה. שים לב שהעברת המידע על ידינו לצדדים שלישיים כאלה עשויה להיות כרוכה בהעברת מידע זה למדינות מחוץ לארה"ב או האיחוד האירופי.
 
אם ל-PROGRAM4PC יש את כתובת הדוא"ל שלך, אנו עשויים ליצור איתך קשר בדוא"ל כדי ליידע אותך לגבי עדכוני מוצרים, להירשם לניוזלטר שלנו או להציע לך מוצרים של PROGRAM4PC או של צד שלישי. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות דוא"ל אלה בכל עת. PROGRAM4PC עשויה ליצור איתך קשר גם בנוגע לשאלות תמיכת לקוחות שתגיש.
 
הנתונים האישיים שלך עשויים להיות אנונימיים ומשמשים למטרות סטטיסטיות.

 

כמה זמן אנחנו שומרים את המידע האישי שלך

אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד אנו זקוקים לו למטרות שלשמן הוא נאסף במקור (או שהסכמת להן לאחר מכן) או למטרות לגיטימיות אחרות (כגון ציות לרגולציה), או כפי שמתיר החוק החל.

 

הזכויות שלך בנוגע לנתונים שסופקו ל-PROGRAM4Pc

יש לך זכות לקבל עותק של כל מידע אישי שסיפקת ל-PROGRAM4PC בקשר עם שירות כלשהו. כדי לממש זכות זו, עליך לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו.
יש לך גם זכות לתקן כל מידע לא מדויק. אם תגלה ש-PROGRAM4PC אכן מחזיק במידע לא מדויק עליך, יש לך זכות להורות ל-PROGRAM4PC לתקן מידע זה. הוראה כזו חייבת להיות באמצעות דואר אלקטרוני.
בנסיבות מסוימות, תוכל גם לבקש שהנתונים שסיפקת ל-PROGRAM4PC יימחקו. כדי לממש זכות זו, בדרך כלל, מצופה ממך לזהות הפרה כלשהי של חוק הגנת המידע באופן שבו PROGRAM4PC מעבדת את הנתונים הנוגעים בדבר. לידיעתך, PROGRAM4PC עשויה למחוק מעת לעת נתונים שהיא מחזיקה עליך או על אנשים אחרים כאשר PROGRAM4PC רואה לנכון לעשות זאת.

 

איסוף ושימוש במידע טכני

פרטים טכניים בקשר עם ביקורים באתר שלנו עשויים להירשם על ידינו או על ידי צד שלישי למטרות סטטיסטיות שלנו ועשויים לשמש גם את ספק החיוב המקוון שלנו כדי לקבוע את מחיר הרכישה במהלך תהליך הרכישה. לא נאסף מידע (מלבד מידע על רכישת מוצר) שיכול לשמש אותנו לזיהוי מבקרים באתר. הפרטים הטכניים שנרשמו מוגבלים לסוגי המידע הבאים:

  • כתובת פרוטוקול האינטרנט או השער של שרת האינטרנט של המבקר

  • כתובת האתר הקודמת ממנה הגיע אלינו המבקר

  • נתוני קליקים המציגים את תנועת המבקרים באתר אינטרנט זה (לדוגמה דפים שניגשים אליהם ומסמכים שהורדו)

  • סוג דפדפן האינטרנט המשמש את המבקר

  • מערכת ההפעלה של מחשב המבקר

  • רזולוציית המסך של צג המחשב של המבקר

על ידי השלמת הרשומות שלנו, המידע הזה עוזר לנו ללמוד דברים כמו אילו דפים הכי אטרקטיביים עבור המבקרים שלנו, אילו מהמוצרים שלנו הכי מעניינים את הלקוחות שלנו, ואילו סוגי הצעות הלקוחות שלנו אוהבים לראות. כאשר צד שלישי רושם מידע בשמנו, אנו שולטים כיצד ניתן להשתמש בנתונים אלו ואסור להשתמש בהם.

PROGRAM4PC לא תעשה כל ניסיון לזהות מבקרים בודדים או לשייך את הפרטים הטכניים המפורטים לעיל לאדם כלשהו. המדיניות של PROGRAM4PC היא לעולם לא לחשוף מידע טכני כזה לגבי מבקרי אתר בודדים לצד שלישי כלשהו (מלבד כל צד שלישי המספק לנו שירותים אשר עשוי להקליט נתונים כאלה בשמנו ושכבול להוראות סודיות בהקשר זה) , אלא אם כן מחויב או מותר לחשוף מידע כזה על פי שלטון החוק.
המידע הטכני ישמש רק על ידי PROGRAM4PC, ורק למטרות סטטיסטיות ואחרות. עליך לשים לב שפרטים טכניים, שאיננו יכולים לקשר עם כל אדם שניתן לזהות, אינם מהווים "מידע אישי" (מידע אישי הוא מידע אודותיך שניתן לזהות אותו באופן אישי כמו שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך, וזהו לא זמין לציבור בדרך אחרת).

 

אתרים אחרים

PROGRAM4PC אינה אחראית לתוכן או לנוהלי הפרטיות של אתרים אחרים הנגישים מאתר זה באמצעות קישורים חיצוניים. אתרים אחרים אלה עשויים להציב קובצי Cookie משלהם או קבצים אחרים במחשב שלך, לאסוף נתונים או לבקש ממך מידע אישי. כל קישור חיצוני לאתרים אחרים ניתנים לזיהוי ברור ככאלה. 
אנא הקדש מספר דקות לעיון בתנאי השימוש והצהרת הפרטיות המפורסמים בכל אתר שאתה מבקר בו.

 

חומרים מוגנים

שים לב שתוכניות PROGRAM4PC אינן מאפשרות לך להעתיק חומר מוגן ויש להשתמש בהן ליצירת עותק גיבוי יחיד לשימוש אישי בלבד. אתה רשאי להשתמש בתוכנה זו להעתקת חומר שבו אתה הבעלים של זכויות היוצרים או שקיבלת אישור להעתיק מבעל זכויות היוצרים.

 

שינויים במדיניות זו

לידיעתך, PROGRAM4PC עשויה לשנות מדיניות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על ידי פרסום הגרסה המתוקנת של מדיניות פרטיות זו לאתר PROGRAM4PC.

bottom of page