top of page
Pastel Swirl

Jak zmienić nazwę wielu obrazów?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor zdjęć i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor zdjęć i kliknij Konwertuj obraz

photo-editor-image-converter.png

3.  Załaduj wejściowe pliki obrazów

photo-editor-image-converter-add-file.pn

4.  Wybierz format wyjściowy obrazu

photo-editor-image-converter-file-added.

5.  Kliknij przycisk Zmień nazwę

photo-editor-image-converter-rename.png

6.  Ustaw folder docelowy i kliknij Konwertuj teraz!  Przycisk

photo-editor-image-converter-convert-now

Otóż to!

photo-editor.png
Edytor zdjęć
  • Edytuj, dostosuj, przytnij, zmień rozmiar i efekty.

  • Twórz animowane pliki GIF z filmów i zdjęć.

  • Konwertuj, zmieniaj rozmiar i zmieniaj nazwy zdjęć.

  • Twórz niestandardowe pokazy slajdów wideo.

  • Przechwytywanie z ekranu.

  • Pobierz obraz z wideo.

  • i rób więcej.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page