top of page
Pastel Swirl

Jak zrobić animowany GIF?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor zdjęć i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor zdjęć i kliknij Utwórz GIF

photo-editor-animated-gif-maker.png

3.  Załaduj wejściowe pliki obrazów

photo-editor-animated-gif-maker-add-file

4.  Zmień rozmiar, obróć, przytnij  i zastosuj do nich efekty (opcjonalnie)

photo-editor-animated-gif-maker-options.

5.  Zapisz swój animowany GIF

photo-editor-animated-gif-maker-save.png

Otóż to!

photo-editor.png
Edytor zdjęć
  • Edytuj, dostosuj, przytnij, zmień rozmiar i efekty.

  • Twórz animowane pliki GIF z filmów i zdjęć.

  • Konwertuj, zmieniaj rozmiar i zmieniaj nazwy zdjęć.

  • Twórz niestandardowe pokazy slajdów wideo.

  • Przechwytywanie z ekranu.

  • Pobierz obraz z wideo.

  • i rób więcej.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page