top of page
Pastel Swirl

Jak wyodrębnić klatki z wideo?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor zdjęć i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor zdjęć i kliknij wideo do obrazu

photo-editor-video-to-image.png

3.  Otwórz plik wideo

photo-editor-video-to-image-open-file.pn

4.  Wybierz ramkę i kliknij przycisk Wyodrębnij

photo-editor-video-to-image-extract.png

5.  Wybierz folder docelowy dla obrazów wyjściowych

photo-editor-video-to-image-save.png

Otóż to!

photo-editor.png
Edytor zdjęć
  • Edytuj, dostosuj, przytnij, zmień rozmiar i efekty.

  • Twórz animowane pliki GIF z filmów i zdjęć.

  • Konwertuj, zmieniaj rozmiar i zmieniaj nazwy zdjęć.

  • Twórz niestandardowe pokazy slajdów wideo.

  • Przechwytywanie z ekranu.

  • Pobierz obraz z wideo.

  • i rób więcej.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page