top of page
Pastel Swirl

Jak zastosować efekty na obrazie?

Dla Windows 10, 8,  7

1.  Pobierz edytor zdjęć i zainstaluj go

2.  Uruchom edytor zdjęć i kliknij Edytuj zdjęcie

photo-editor-edit-photo.png

3.  Otwórz plik obrazu

photo-editor-open-file.png

4.  Kliknij przycisk Efekty

photo-editor-effects.png

5.  Wybierz efekt, a następnie kliknij przycisk OK

photo-editor-effects-vignette.png

Otóż to!

photo-editor.png
Edytor zdjęć
  • Edytuj, dostosuj, przytnij, zmień rozmiar i efekty.

  • Twórz animowane pliki GIF z filmów i zdjęć.

  • Konwertuj, zmieniaj rozmiar i zmieniaj nazwy zdjęć.

  • Twórz niestandardowe pokazy slajdów wideo.

  • Przechwytywanie z ekranu.

  • Pobierz obraz z wideo.

  • i rób więcej.

Dla Windows 10, 8,  7

bottom of page